logo-chanothai-white

ลงทะเบียน รับสิทธิส่วนลดสูงสุด*

*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด
  • LINE
  • info@chanothai.co.th
  • เปิดทำการทุกวัน : 9:00 - 18:00

chanothai

พื้นที่ที่ลงตัว กับ ชีวิตที่พอดี

“บ้านที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่บ้านราคาแพงที่สุด แต่คือบ้านที่สร้างความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างพอดิบพอดี” Chanothai โครงการอยู่อาศัยที่มีแนวคิดจาก ความต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย
ผ่านทำเลที่ดี ราคาที่เหมาะสม และบ้านที่พอดีแก่การอยู่อาศัยในทุกๆวัน

Identity and context

ตัวตนที่เกิดจากบริบทรอบข้าง

แรงบันดาลใจจาก พื้นที่ตั้งสู่ตัวตนของบ้าน ผนังด้านหน้าที่มีรูปทรงลดหย่อนสลับกันไปมา
นำมาจากรูปทรงหลังคาของบ้านในย่านเดิมของที่ตั้ง โดยผนังไม่ได้ทำหน้าที่แสดงตัวตนเพียงอย่างเดียว
แต่การใช้งานหลักนั้นทำหน้ากรองแสงแดดความร้อน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่บ้านพักอาศัย
เมื่อต้องการเปิดรับลมธรรมชาติให้เข้าสู่ภายใน วัสดุไม้แสดงออกถึงความนุ่มนวล ตัดกับโทนสีขาว
ทั้งภายในและภายนอกที่แสดงออกถึงความเรียบง่าย และทันสมัยในเวลาเดียวกัน

ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(gif1)

Compact is more !

ขนาดที่พอดี แต่มากกว่าเรื่องความสัมพันธ์

การออกแบบพื้นที่ให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของคนเมืองเพื่อความใกล้ชิด
และความสัมพันธ์ที่มากกว่าของคนในครอบครัว การลดความหนาแน่นและอึดอัดของรูปแบบที่อยู่อาศัยในเมืองแบบเดิม โดยการเพิ่มพื้นที่ระหว่างเพื่อนบ้านแต่ละหลังให้พอดีเพื่อความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น
บ้าน 3 ชั้นที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่หลักให้กว้างและโปร่งขึ้น

Touching a Nature

สัมผัสกับ ลม แสงแดด จากภายนอกสู่ภายใน

สายลมที่พัดผ่าน แสงเงาที่ตกกระทบ สัมผัสของแดดและลมที่เข้ามาภายในทำให้หวนนึกถึงบรรยากาศสบายๆ
ผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายใน และภายนอกเข้าด้วยกัน

ด้วยการออกแบบที่กำหนดช่องเปิดให้ลมและแสงสามารถเข้าถึงภายในได้ทุกห้อง โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางในชั้น 1
พื้นที่ภายในสามารถเปิดออกเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกได้โดยตรงจนราวกับเป็นพื้นที่เดียวกัน

Living room

Bedroom 2

Master Bedroom

Living room

Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)1
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)1
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(lDining-Area)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom2)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom3)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom4)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom5)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom6)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom2)
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(1)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(2)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(3)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(4)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(5)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(6)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(7)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(8)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(2)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(9)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(10)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(11)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Dining-Area-)
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom2)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom4)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom3)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom5)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(livingroom6)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)1
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Bedroom2)1
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Master-Bedroom2)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(lDining-Area)
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Gallery

Chanothai

Gallery

Chanothai
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Price1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Price1)
Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(Plan)
ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด-(PLAN)

Good environment
for good life

สภาพแวดล้อมที่ดีคือพื้นฐานของการอยู่อาศัยที่ดี

ความเป็นอยู่ที่ดีมีพื้นฐานมาจากบริบทและทั้ตั้งที่ดีทำเลถูกคัดสรรให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ  ปลอดภัย มีบริบทรอบข้างที่ดี สะดวกสบาย ตั้งในทำเลที่กำลังเติบโตอย่าง ลาดพร้าว 71 – สุคนธสวัสดิ์ 8 เพียง 30 ม. จากถนนใหญ่ เพื่อเวลาและความสุขและความสะดวกที่มากขึ้นกับคนในครอบครัว

Good environment
for good life

สภาพแวดล้อมที่ดีคือพื้นฐานของการอยู่อาศัยที่ดี

ความเป็นอยู่ที่ดีมีพื้นฐานมาจากบริบทและทั้ตั้งที่ดีทำเลถูกคัดสรรให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ  ปลอดภัย มีบริบทรอบข้างที่ดี สะดวกสบาย ตั้งในทำเลที่กำลังเติบโตอย่าง ลาดพร้าว 71 – สุคนธสวัสดิ์ 8 เพียง 30 ม. จากถนนใหญ่ เพื่อเวลาและความสุขและความสะดวกที่มากขึ้นกับคนในครอบครัว

Chanothai-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด(location)

ลงทะเบียน

*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

Contact US

CHANOTHAI

สำนักงานโครงการเปิดทุกวัน : 9:00 - 18:00

ชโนทัย-(ซ.สุคนธสวัสดิ์8-ลาดพร้าว-71)-ทาวน์โฮมในรูปแบบบ้านแฝด

Copyright 2019 © All rights Reserved.Chanothai​